Mariusz Fidura

Ukończyłem Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku na kierunku Prawo. Już w czasie studiów podjąłem praktyki w kancelarii adwokackiej, gdzie zdobywałem pierwsze doświadczenie w wykonywaniu zawodu. Jako student byłem członkiem Studenckiej Poradni Prawnej Wydziału Prawa UwB, gdzie pod okiem doświadczonych wykładowców udzielałem nieodpłatnych porad prawnych najbardziej potrzebującym. W czasie aplikacji adwokackiej stale pracowałem w kancelarii adwokackiej, gdzie zajmowałem się szerokim spektrum spraw, zarówno z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, spraw gospodarczych, jak również sprawami karnymi i administracyjnymi. Już jako aplikant adwokacki ukończyłem szkolenie z zakresu mediacji zorganizowane przez Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. Po ukończeniu aplikacji oraz zdaniu egzaminu zawodowego, założyłem własną kancelarię, w ramach której wykonuję zarówno zawód adwokata, jak również mediatora. Obecnie kancelaria zajmuje się kompleksową obsługą zarówno podmiotów indywidualnych jak i przedsiębiorców.

foto: Omnium Agency