Sprawy cywilne

Prawo cywilne obejmuje bardzo szeroki zakres zagadnień dotyczących stosunków między osobami fizycznymi oraz osobami prawnymi, do którego należą między innymi sprawy o zapłatę, ochronę własności i innych praw rzeczowych, sprawy o niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, sprawy z zakresu prawa osobowego, depozytowe, rejestrowe. Omawiana dziedzina prawa reguluje wszelkie zagadnienia związane z powstawaniem, przenoszeniem oraz wykonywaniem zobowiązań, tj. przede wszystkim zawieranie umówi oraz określanie skutków, jakie wywołują.

Kancelaria adwokacka Mariusz Fidura zajmuje się wszelkimi sprawami z zakresu prawa cywilnego.