Spadki Białystok – Kancelaria Adwokacka – Prawo Spadkowe

Jeżeli poszukujesz kancelarii adwokackiej specjalizującej się w zakresie prawa spadkowego w Białymstoku, koniecznie przeczytaj ten artykuł.

Śmierć bliskiej osoby zawsze stanowi trudne przeżycie, jednak mimo żałoby to co do zasady na najbliższych spoczywa ciężar uregulowania spraw majątkowych zmarłego.

Przeprowadzenie postępowania o stwierdzenie nabycia spadku oraz dział spadku są niezbędna dla dalszego obrotu majątkiem wchodzącym w skład spadku.

Fakt, że spadkodawca nie uwzględnił w testamencie najbliższych nie oznacza, że są oni pozbawieni wszelkich praw do majątku spadkowego, bowiem w określonych przypadkach mogą oni dochodzić zapłaty zachowku.

Również osoby, które dziedziczyły na podstawie testamentu lub z mocy ustawy mogą niekiedy dochodzić zachowku, jeżeli spadkodawca za życia uczynił darowiznę na rzecz osoby trzeciej.

Postępowanie spadkowe może być wszczęte nie tylko przez spadkobierców, ale również przez ich wierzycieli, którym zależy aby majątek spadkowy zasilił majątek ich dłużników, co umożliwi skuteczną egzekucję długu.

Regulacje prawne dotyczące spadków to jedna z najstarszych instytucji prawnych.

spadki białystok

Sprawy spadkowe

Jednocześnie ze śmiercią spadkodawcy następuje otwarcie spadku. Od tej chwili ogół praw i obowiązków zmarłego przechodzi na jego spadkobierców.

Co istotne, opisana wyżej sukcesja następuje z mocy prawa, niekiedy nawet bez wiedzy i woli spadkobierców.

Wobec powyższego postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku nie ma na celu przeniesienia własności majątku zmarłego, a jedynie potwierdzenie wobec osób trzecich, że z chwilą otwarcia spadku do takiego przeniesienia doszło.

Mianem „spraw spadkowych” określa się również postępowanie o dział spadku.

Stwierdzenie nabycia spadku

Postępowanie o stwierdzenie otrzymania spadku może być zainicjowane przez każdą osobę, która ma w tym interes.

Wobec powyższego wniosek o stwierdzenie nabycia spadku może złożyć nie tylko sam spadkobierca, ale również np. jego wierzyciel o ile ma on interes w wydaniu tego rodzaju postanowienia.

W toku postępowania sąd bada czy spadkodawca pozostawił po sobie ważny testament, odbiera zapewnienie spadkowe oraz ustala krąg spadkobierców i przysługujące im udziały w masie spadkowej.

Z uwagi na fakt, że spadkobierca przez 6 miesięcy od otwarcia spadku może złożyć oświadczenie o odrzuceniu lub nabyciu spadku oraz o charakterze nabycia (wprost albo z dobrodziejstwem inwentarza), postanowienie o stwierdzeniu otrzymania spadku nie może nastąpić w opisanym wyżej okresie.

Wykazanie wobec osoby trzeciej praw do spadku może nastąpić wyłącznie przez postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku albo zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia.

Dział spadku

Należy mieć na względzie, że według prawa spadkowego spadkobiercy dziedziczą całość majątku spadkowego w przysługujących im udziałach.

Oznacza to, że spadkobiercom nie przysługują konkretne przedmioty majątkowe, a jedynie udział w całości spadku.

Przeniesienia własności poszczególnych przedmiotów wchodzących w skład masy spadkowej na spadkobierców z uwzględnieniem spłat i dopłat, dokonuje się przez dział spadku.

Można go dokonać w ramach umowy między spadkobiercami albo w ramach postępowania przed sądem.

Sprawy spadkowe w Białymstoku

W sprawach spadkowych właściwy jest sąd rejonowy ostatniego zwykłego miejsca pobytu spadkodawcy.

Jeżeli jednak takiego miejsca nie da się ustalić, właściwy jest sąd spadku, tj. sąd położenia majątku spadkowego.

Gdy również tej podstawy nie da się ustalić, właściwy jest sąd rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy.

Kancelaria Adwokacka Adwokat Mariusz Fidura świadczy szeroki zakres usług z dziedziny prawa spadkowego m.in na terenie Białegostoku, Sokółki, Bielska Podlaskiego:

  • sprawy o stwierdzenie nabycia spadku
  • sprawy o zachowek
  • sprawy o dział spadku
  • ogólną pomoc prawną w sprawie spadków

Kancelaria Adwokacka Adwokat Mariusz Fidura

ul. Lipowa 32 lok. 314
15-427 Białystok

telefon: +48 664-183-844
mail: mariuszfidura@o2.pl