Odszkodowania

 

Zgodnie z art. 415 Kodeksu cywilnego, kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, zobowiązany jest do jej naprawienia. Dochodzenie należnego odszkodowania wymaga skrupulatnego wykazania wysokości poniesionej szkody co może być skomplikowane, szczególnie w przypadku szkody komunikacyjnej. Należy również pamiętać, że zgodnie z art. 6 k.c., to na stronie dochodzącej odszkodowania spoczywa ciężar udowodnienia zasadności oraz wysokości odszkodowania. Sprawy odszkodowawcze obejmują nie tylko szkody komunikacyjne, ale również inne szkody na mieniu czy szkody na osobie.

Kancelaria adwokacka Mariusz Fidura zajmuje się prowadzeniem spraw odszkodowawczych.