Mediacja

Mediacja stanowi jedną z form pozasądowego rozstrzygania sporów. Postępowanie mediacyjne toczy się pod okiem bezstronnego, niezależnego mediatora, którego rolą jest pomoc stronom w wypracowaniu porozumienia. Mediacja jest całkowicie dobrowolna i odformalizowana, co daje stronom szerokie możliwości wypracowania ugody. Co istotnie odróżnia postępowanie mediacyjne od sądowego to fakt, że przy mediacji to strony w sposób swobodny kształtują treść ugody, zaś w postępowaniu sądowym zapada orzeczenie, którego treść kształtuje sąd niezależnie od woli stron. Wobec powyższego postępowanie mediacyjne może być w większym stopniu kontrolowane przez strony, zaś wypracowana ugoda może lepiej spełniać oczekiwania stron, niż w przypadku postępowania sądowego.

Kancelaria adwokacka Mariusz Fidura zajmuje się zarówno reprezentowaniem stron w postępowaniu mediacyjnym jak i prowadzeniem mediacji w charakterze mediatora.