Kompleksowa obsługa prawna

Kancelaria adwokacka Mariusz Fidura zajmuje się obsługą m.in. podmiotów indywidualnych, spółek prawa handlowego, przedsiębiorców, konsumentów, fundacji, organizacji pozarządowych, spółdzielni. Obsługa obejmuje udzielanie porad prawnych, sporządzanie umów, statutów, prowadzenie spraw przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, organami administracji publicznej, sądami administracyjnymi, obronę w sprawach karnych na każdym etapie postępowania.