Prawo własności intelektualnej

Prawo własności intelektualnej obejmuje prawa autorskie, prawa do artystycznych wykonań, do fonogramów i wideogramów, do nadań programów, do pierwszych wydań, wydań naukowych i krytycznych, ale również prawa do wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych. Omawiana dziedzina prawa chroni twórców, przed nieupoważnionym korzystaniem z ich własności intelektualnej oraz utraty korzyści z niego wynikających.

Kancelaria adwokacka Mariusz Fidura zajmuje się sprawami z zakresu prawa własnosci intelektualnej.