Sprawy gospodarcze

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się zawsze z dokonywaniem szeregu czynności prawnych charakterystycznych dla danego rodzaju działalności. Zawieranie umów oraz ich wykonywanie stanowi fundament przedsiębiorczości, dlatego szczególną uwagę należy przykładać do formułowania ich treści. Niekiedy wadliwie sporządzona umowa może zaprzepaścić faktyczny zamiar stron i uniemożliwić im dochodzenia swoich praw. Równie ważna co umowa z kontrahentami jest również umowa ze wspólnikami np. umowa spółki handlowej. Od tego czy została ona sporządzona w sposób prawidłowy zależy dalsze funkcjonowanie spółki.

Kancelaria adwokacka Mariusz Fidura zajmuje się obsługą przedsiębiorców m.in. w zakresie sporządzania umów i ich wykonywania, rejestracji spółek prawa handlowego, ochrony znaków towarowych.