Sprawy karne

Prawo do obrony stanowi jedną z podstawowych zasad prawa karnego i  wraz z domniemaniem niewinności kształtuje podwaliny systemu prawa karnego w Polsce. Bez względu na charakter czynu przypisywanego oskarżonemu, przysługuje mu prawo do odpierania zarzutów wyrażonych w akcie oskarżenia oraz do korzystania z pomocy obrońcy.  Należy również pamiętać, że w postępowaniu karnym z pomocy profesjonalnego pełnomocnika może korzystać również pokrzywdzony występujący w charakterze oskarżyciela prywatnego lub posiłkowego.

Kancelaria adwokacka Mariusz Fidura zajmuje się prowadzeniem obrony jak również reprezentacją pokrzywdzonych w sprawach karnych.